Mijn werk heeft als hoofdthema de vergankelijkheid en kwetsbaarheid van de materie. Die kwetsbaarheid en de schoonheid van het verval probeer ik zichtbaar te maken in mijn objecten.

Ook inspireert mij de vele manieren waarop de mens zijn worsteling met de vergankelijkheid tracht vorm te geven en te bezweren. De met bloemen en pigmenten versierde beelden en sacrale plaatsen. Mijn objecten zijn dan ook een poging om mijn eigen sacrale plaatsen te creëren.

Onder de naam Heilige huisjes maakte ik een serie objecten in de vorm van huisjes, altaartjes en kleine wagentjes. Ze zijn geïnspireerd op relikwieën en voorwerpen waarin tastbare herinneringen zijn opgeborgen en waaraan in sommige culturen magische krachten worden toegekend het mysterieuze, het bezielde en de ruwe schoonheid ervan.

De grote en kleine papiervellen onder de naam Muurbrieven bevatten tastbare herinneringen in de vorm van teksten en resten van brieven. Zo ook de serie Memoires waarin de peulachtige vormen gebruikt worden om fragmenten uit eigen en andermans brieven te bewaren.

Mijn materialen zijn aards en tastbaar en zijn voor mij een grote bron van inspiratie. Ik werk voornamelijk met papier dikwijls in combinatie met textiel, ijzer en hout